Články

Cena elektroinstalace v rodinném domě závisí na mnoha aspektech. Základním měřítkem pro určení ceny je samozřejmě rozsah elektroinstalačních prací. Záleží na tom, zda se jedná pouze o silnoproudé rozvody (světla, zásuvky apod.), nebo i o ostatní rozvody, které s elektroinstalací souvisejí. Jedná se např. o hromosvod, televizní rozvody, datové rozvody, zabezpečovací systém, domácí telefon, ozvučení a apod. Dále pak závisí na vzdálenosti domu od elektrické přípojky, zvoleném materiálu (typu vypínačů, zásuvek, jističů, přepěťových ochran atd.) Dalším kritériem je materiál, ze kterého je dům postaven (cihla, tvárnice, beton, dřevo…)

Přesná cena lze spočítat, až po obhlídce objektu (platí pro dům i byt).